Vår behandlings- og bistandsideologi

Vi skal:

  • Vektlegge egenmestring og ressurser med utgangspunkt i det friske
  • Motivere og veilede til å finne nye muligheter og løsninger i egen målprosess, og i samhandling med lokalt nettverk

Vi skal yte de beste helsetjenester til de som trenger det når de trenger det. Vi tar samfunnsansvar ved å sikre befolkningens helse og livskvalitet, og bidrar til at flere kommer tilbake i arbeid etter sykdom og skade. I Unicare har vi fokus på fellesskap og tilknytning. Vi tror ferdigheter kan utvikles gjennom trygghet og mestringsfølelse der man sammen setter seg mål og arbeider mot disse.

 

Våre medarbeidere - Vår viktigste ressurs

Vi har faglige, dyktige og pålitelige ansatte. Derfor vektlegger vi harmoni mellom individuelle verdier og organisasjonsverdier, både innen rekruttering og personellutvikling. Dette bidrar til at våre kunder, pasienter og brukere får unike tjenesteopplevelser av samme gode kvalitet uavhengig av hvem de møter. En systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling for alle medarbeidere er en viktig investering for vår organisasjonskultur, som igjen bidrar til at medarbeidere skal oppleve seg selv som kompetente og trives på jobb.

 

"Med mot til å mestre" som felles visjon jobber vi med aktiv habilitering, rehabilitering og bistand etter verdiene "Engasjert, kompetent, Respektfull".

 

 

Forskning og faglig utvikling

Unicare er godkjent forskningsinstitusjon der forskning, fagutvikling og innovasjon innen helse- og omsorgstjenester prioriteres høyt. Vi arbeider med utvikling av kunnskap for forbedring av  helsetjenester i tett samarbeid med brukerorganisasjoner samt fag- og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.