Pkt  Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister.

Sendes elektronisk til regional koordinerende enhet (RKE - HER-id 100082) via Norsk Helsenett eller Digipost.

Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.

Se egne rutiner for henvisning til Livsstilsendring ved sykelig overvekt.

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk,
kan den sendes pr. post til: 
Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Pkt  Henvisning fra sykehus

Henvisning sendes elektronisk direkte til institusjonen.

- HER-id Unicare Bakke  132506
- HER-id Unicare Fram  130575
- HER-id Unicare Friskvern 142799
- HER-id Unicare Hokksund 126328
- HER-id Unicare Jeløy  131703
- HER-id Unicare Landaasen 135955
- HER-id Unicare Steffensrud 131995