Henvisning fra forsikringsselskap

Uavhengig av diagnose rettes alle henvendelser til:
Epost: rehabilitering@unicare.no

I løpet av samme virkedag vil vi ta kontakt for videre avklaring og planlegging av pasientens rehabiltieringsforløp.