Pkt  Henvisning fra poliklinikk, fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister

Sendes elektronisk til: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (RVE) via Norsk helsenett (HER-id: 101304). Dersom elektronisk henvisning ikke kan benyttes, sendes henvisning til Regional vurderingsenhet for rehabilitering, Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger.

Se Sjekkliste for henvisning lenger ned på siden.

Pkt  Henvisning fra sengeavdeling på sykehus

 Sendes elektronisk direkte til institusjon:

- HER-id Unicare Helsefort: 133006

- HER-id Unicare Røros: 132024

Se Sjekkliste for henvisning lenger ned på siden.

Pkt  Henvisninger som gjelder sykelig overvekt

Vurderes på fedmepoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak.