Vi er genuint opptatt av å ha pasientene/brukerne i fokus og at de får gode opplevelser når de får tjenester hos oss. Vi er stolte av de positive tilbakemeldingene vi får fra pasientene/brukerne våre, for da vet vi at våre medarbeidere jobber med hjertet og har høyt faglig fokus. Vårt hovedfokus er at våre pasienter og brukere skal få en best mulig hverdag, hvor de opplever omsorg, utvikling, mestring og at de når sine mål.  

Inkludering, medarbeiderutvikling, tverrfaglig samarbeid, godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø for våre medarbeidere er uhyre viktig for at vi skal gjøre en best mulig jobb og nå de målene vi har satt oss. Som medarbeider i Unicare vil du oppleve engasjerte og kompetente kollegaer som er stolte av jobben sin, og har respekt for den jobben de gjør. Sammen er vi gode! 

 

Inkludering, medarbeiderutvikling, tverrfaglig samarbeid, godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø for våre medarbeidere er uhyre viktig for at vi skal gjøre en best mulig jobb og nå de målene vi har satt oss.