Det er viktig å ha det gøy på jobb

I Unicare er vi opptatt av å ha et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø på tvers av våre tjenesteområder og geografiske beliggenhet. Derfor har vi i flere år engasjert oss i BlimE dansen som felles prosjekt. Her kan du se resultatet fra 2022.

 

 

Inkludering, medarbeiderutvikling, tverrfaglig samarbeid, godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø for våre medarbeidere er uhyre viktig for at vi skal gjøre en best mulig jobb og nå de målene vi har satt oss.