Vi skal være en god støttespiller for våre arbeidsledere

Vi har en personlig tilnærming, og tilbyr tett samarbeid for å trygge arbeidslederne i sin rolle. Alle arbeidsledere gjennomgår et arbeidslederkurs, og får utdelt vår arbeidsledermanual. Vi hjelper deg også med rekruttering, utarbeiding av turnus og vikardekning hvis du ønsker det. Vi er også tilgjengelige for samarbeidsmøter og veiledninger etter behov.

I hverdagen jobber vi for kjapp responstid på alle henvendelser. For å kvalitetssikre jobben vi gjør gjennomfører vi brukerundersøkelser med jevne mellomrom slik at vi hele tiden kan jobbe med å bli bedre.

 

Vi skal ha dyktige ansatte som trives på jobb

For oss er det viktig å ha fokus på kompetanseheving og utviklingsmuligheter. Alle ansatte deltar derfor på nyansattkurs. Der det er behov for særlig kometanse, legger vi tilrette for kursing. Vi følger opp våre ansatte med teammøter, personalmøter, medarbeidersamtaler, HMS-oppfølging og medarbeiderundersøkelser.

 

Vi skal levere en stabil og forutsigbar tjeneste: for alle parter

Unicare er en av få leverandører innen BPA-tjenester som tilbyr faste stillinger til våre personlige assistentene. Vi har tariffavtale mellom Spekter og LO, samt pensjonsordning i KLP. Dette er med på å skape en trygghet for våre ansatte, noe som gjør at mange blir i stillingene i lang tid.

For å sikre stabil bemanning tilbyr vi samarbeid med arbeidsleder å benytte faste vikarer som får opplæring hos deg som bruker. I tillegg har vi en vikarpool med assistenter som kan settes inn ved akutte behov. Vi tilbyr også bistand til å dekke vakter ved ferieavvikling og sykdom. Dette er med på å sikre at vi leverer tjenester til avtalt tid.