Uavhengig av hvilken diagnose du har, og om du har 3 eller 24 timers vedtak, er det alltid ditt assistansebehov og dine ønsker som er i fokus, og som legger grunnlaget for hvordan vi legger opp BPA-ordningen.

For assistenter som jobber hos brukere som har et mer omfattende hjelpebehov og mye teknisk utstyr, tilbyr vi ekstra opplæring og kurs relevant for tjenesten. Dette kan for eksempel være hos personer med ALS eller MS. I slike oppdrag prøver vi også primært å sette bruker i kontakt med assistenter som har erfaring innen helse/omsorg, dersom dette er ønskelig. På denne måten er vi sikre på at vi får rett kompetanse på rett plass.