Er du misfornøyd med din nåværende BPA-ordning og ønsker å bytte til Unicare som din BPA-leverandør?

Dersom du ønsker å bytte leverandør melder du dette enkelt til din kommune. Deretter vil kommunen bekrefte at du har valgt å bytte, og vi vil kunne påbegynne prosessen med å flytte ordningen over til ny leverandør. I førsteomgang vil vi avtale et møte med deg, slik at vi sammen planlegger en god overgang. Å bytte leverandør er en veldig enkel prosess, hvor leverandørene seg imellom arbeider for at skiftet skal gjennomføres sømløst for deg og dine assistenter.

For oss er det viktig å sikre at du føler deg godt ivaretatt gjennom hele prosessen. Din avdelingsleder vil gi deg god veiledning og bistand for å sikre at dine behov utfylles.