Regler ved bruk av basseng !

  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Hvis du har åpent sår, skal du ikke bade i bassenget grunnet infeksjonsfare
  • Registrer dato, klokkeslett, navn og telefonnummer på adgangskontroll Skjema når du kommer eller registrér QR-koden. Dette ligger på bordet ved inngangen ved klatreveggen
  • Dette er viktig for å ha kontroll over hvem som er på huset til enhver tid med tanke på evt. brann og lignende.
  • Husk grundig kroppsvask uten badetøy før du går ut i bassenget.
  • Taklyset skal alltid være på når bassenget benyttes.
  • Dører og vinduer skal være lukket inn til bassenget, slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.
  • Alle må være ute av garderoben innen avtalt tid.