Energi styrke 

Enkel kondisjons- og styrketime med 30 minutter kondisjon og 30 minutter styrke.

Energi er en enkel og tøff kondisjonstime med få trinn. Timen kan inneholde hopp og løp, men kan enkelt tilpasses dersom du har utfordinger med dette.

Styrkedelen er enkel og effektiv, og tilpasses alle nivåer. Styrketreningen gjennomføres med vektstang, frivekter eller egenvekt. Vi jobber med tunge vekter, tar få repetisjoner, og jobber for økt styrke i hele kroppen.

Step styrke

Enkel kondisjons- og styrketime med 30 minutter kondisjon på step og 30 minutter styrke.

Step er en enkel og tøff kondisjonstime med få trinn som gjennomføres på stepkasse. Timen kan inneholde hopp og løp, men kan enkelt tilpasses dersom du har utfordinger med dette.

Styrkedelen er enkel og effektiv, og tilpasses alle nivåer. Styrketreningen gjennomføres med vektstang, frivekter eller egenvekt. Vi jobber med tunge vekter, tar få repetisjoner, og jobber for økt styrke i hele kroppen.

Step styrke intervall

Intervallbasert kondisjons- og styrketime.

Kondisjonsintervallene gjennomføres med få trinn og høy intensitet på stepkasse.
Styrkeintervallene gjennomføres med vektstang, frivekter eller egenvekt. Vi jobber med tunge vekter, tar få repetisjoner, og jobber for økt styrke i hele kroppen.

Timen kan inneholde hopp og løp, men dette kan enkelt tilpasses dersom du har spesielle utfordringer å ta hensyn til.