De vanligste seneffektene etter behandling av brystkreft

Publikasjonen er en klinisk oversiktsartikkel som oppsummerer oppdatert kunnskap om seneffekter etter behandling av brystkreft. En betydelig andel av brystkreftoverlevere vil oppleve en eller flere seneffekter som kan påvirke deres livskvalitet og arbeidevne negativt. FoU-leder og seniorforsker Harald Engan i Unicare og kreftspesialister og forskerkollegaer ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo stod for publikasjonen. Seneffekter etter behandling av brystkreft | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Den kliniske oversiktsartikkelen oppsummerer de vanligste seneffektene: Kronisk fatigue (utmattelse), kognitiv dysfunksjon, søvnvansker, smerter, frykt for tilbakefall og symptomer på østrogenmangel.
Artikkelen poengterer fastlegens viktige rolle som medisinsk støttespiller for de fleste kvinner med seneffekter og aktuelle tiltak og tilbud. Ikke-farmakologiske tiltak kan ha positiv virkning på mange av de vanligste seneffektene. Fysisk aktivitet er trygt og tolereres bra og det finnes en rekke rehabiliteringstilbud som kan være aktuelle.