Populærvitenskapelig sammendrag

Nylige studier peker i retning av at arbeidsminnefunksjonen hos flere pasientgrupper kan bedres med web-basert kognitiv trening. Tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har som mål å tilby målrettede tiltak for pasienten, men finnes lite informasjon om web-basert kognitiv trening er gjennomførbart innenfor eksisterende tilbud av døgnbasert rehabilitering. I denne studien undersøkes det om kreftpasienter som deltar i døgnbasert rehabilitering greier å gjennomføre et standardisert treningsforløp med det web-baserte kognitive treningsprogrammet Cogmed QM.

Studien vil undersøke i stor grad pasientene gjennomfører treningen, toleranse for treningen, endring i arbeidsminnet og pasientenes erfaringer. Studien vil også forsøke å identifisere mulige barrierer for gjennomføring av treningen. Kunnskapene fra studien vil legge til rette for å skreddersy rehabiliteringstiltak som har til hensikt å iverksette web-basert kognitiv trening samt studier som vil undersøke effektene av intervensjonen under rehabilitering.

Finansiering

Unicare Røros