Diettbasert nitrattilskudd har i mange studier vist seg å forbedre kroppens evne til å utnytte oksygen, og føre til kardiovaskulære endringer slik som økt blodgjennomstrømming til perifert vev og redusert blodtrykk. Nitrat er vanlig forekommende i enkelte bladgrønnsaker, spinat og rødbeter.

I kroppen omdannes nitrat (NO3-) til nitritt (NO2-) og til nitrogen oksid (NO). I denne studien undersøkes det om søvnkvaliteten hos KOLS pasienter og nivået av oksygen i blodet ble forbedret med inntak av en rødbetejuice med en standardisert dose nitrat. Rett før sengetid fikk pasientene drikke et konsentrat av rødbetjuice enten med nitrat eller uten nitrat (placebo) over to netter.

Juicekonsentratene er laget slik at det ikke er mulig å skille mellom versjonen med mye nitrat og den nitrat-frie versjonen med hensyn på smak, farge og tekstur. Dosen nitrat som gis er ikke spesielt mye høyere enn det for eksempel en gjennomsnittlig vegetarianer spiser i løpet av en dag. Mens pasientene sov var de koblet til måleutstyr som registrerer elektriske impulser i hjernen, oksygenmetning i blodet og andre søvndata. Dette er den første studien som undersøker effektene av supplementering av nitrat på søvnkvaliteten hos KOLS pasienter. Studien vil sette søkelyset på potensielt nye måter å forbedre søvnkvaliteten og helsetilstanden til KOLS pasienter og stimulere til flere studier på området.

Resultater

Da KOLS pasientene drakk nitratholdig rødbetejuice ved leggetid, ble søvnkvaliteten deres forbedret og varigheten av dyp søvn økte. Hyppigheten av hendelser som indikerer sunn søvn, overganger fra perioder med lett til dypere søvn, økte også den natten da pasientene drakk rødbetsjuice ved leggetid. Hjernebølgene som ble målt med elektroencefalografi viste en økning i langsom oscillerende aktivitet om natten da pasienter drakk rødbetejuice ved leggetid. Dette er et tegn på økt søvndybde. I tillegg økte oksygeneringsnivået i blodet om natten da pasientene drakk rødbetejuice ved sengetid, om enn bare i periodiske intervaller av oppvåkning fra søvn.

Konklusjon

Nitratholdig rødbetejuice har en normaliserende effekt på søvnen hos KOLS pasienter, noe som kan være relatert til forbedret utnyttelse av oksygenet.

Finansiering

Strategic Program for International Research Cooperation (SPIRE, project number710022) at the University of Bergen. The National Association for Heart and Lung Disease, Norway and by the Norwegian Centre of Excellence in Home Mechanical Ventilation (grant number 4644398) and the National Competence Centre for Sleep Disorders, at Haukeland University Hospital, Bergen, Norway, Unicare Norway, Norway