Unicare leverer spesialisthelsetjenester for regionale helseforetak, forsikringsselskap, kommuner og til privatpersoner. Vi har i dag rammeavtale med Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Du kan også motta rehabilitering gjennom forsikring eller egenbetaling.