Om rehabiliteringstilbudet

Ved ankomst etableres det et tverrfaglig team rundt deg bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov er det tilgang til logoped, lege, arbeidsveileder, psykolog, sosionom, ortopedingeniør og aktivitør. Du får utarbeidet en individuell tilpasset rehabiliteringsplan for oppholdet og det vil bli holdt tverrfaglige målsettings-/evalueringsmøter underveis.

Målet er at rehabiliteringen skal styrke den enkeltes funksjon og mulighet for å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Vi vil fokusere på dine mål og muligheter fremfor begrensninger.

Du får medisinsk oppfølging og individuell veiledning i trening. Det er mulighet til å delta på ulike gruppeaktiviteter og på undervisning relatert til helse og livsstil. Vi ønsker å sikre at du som rehabiliteringspasienter skal få relevant kunnskap og gis mulighet til refleksjon om egen situasjon/sykdom og muligheter fremover.

 

Rehabiliteringen er individuelt tilpasset med mål å styrke den enkeltes funksjon og mulighet for å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

 

Hvem passer rehabilitering ved sammensatte og/eller komplekse lidelser passer for?

Rehabiliteringstilbudet passer for deg som har fått redusert funksjonsnivå og allmenntilstand etter langvarig sykehusopphold eller har gjennomgått alvorlig sykdom. Det kan gjelde følgetilstander etter operasjoner i indre organer og andre komplekse sykdomsbilder.