Om rehabiliteringstilbudet

I Unicare tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram for deg med en nevrologisk sykdom.

Innholdet i tilbudet er basert på faglig kunnskap og erfaringsutveksling. Det legges stor vekt på aktivitetsmestring og økt kunnskap om sykdommen. Din timeplan vil inneholde aktiviteter som fysisk aktivitet, kognitiv trening, ADL-hverdagsaktiviteter og utprøving av tekniske hjelpemidler, psykisk helse, kost og ernæring, samliv og seksualitet, arbeid, – utdanning og fritid og friluftsaktiviteter. Aktivitetene vil foregå både i gruppe og individuelt.

Behandlingen skal bidra til å bedre, eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon, samt forsinke sykdomsprogresjon. Målene du setter for deg selv avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i løpet av oppholdet ditt. Du får en primærkontakt som følger deg gjennom hele oppholdet ditt,  basert på dine mål og en faglig vurdering settes ditt tverrfaglige team sammen.

 

Behandlingen skal bidra til å bedre, eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon, samt forsinke sykdomsprogresjon. Målene du setter for deg selv avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i løpet av oppholdet ditt.

 

Hvem passer rehabilitering ved nevrologisk og nevromuskulær sykdom passer?

Rehabiliteringstilbudet passer for deg som er rammet av en nevrologisk sykdom som for eksempel:

  • Parkinson sykdom
  • Multippel sklerose
  • Epilepsi
  • Følgetilstander etter Poliomyelitt
  • Nevromuskulære sykdommer
  • Ryggmargsskader
  • Cerebral Parese
  • CRPS