Om rehabiliteringen

I en tid hvor stadig flere overlever sin kreftsykdom øker behovet for rehabiliteringstilbud. Unicare ønsker å bidra til å møte denne helsemessige utfordringen gjennom sine tilbud, hvor spesielt kartlegging og behandling av seneffekter står sentralt.

Vi ønsker å fungere som en støtte og veileder for deg i tiden etter sykdom og behandling. Alle våre avdelinger ønsker å bidra til økt kunnskap og bedret livskvalitet gjennom individuelle eller gruppebaserte tilbud. Våre tverrfaglige kreftteam vil gi deg økt kunnskap og bedre livskvalitet etter kreftbehandling.

Våre kreftteam består av legespesialist, kreftsykepleier, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Ved behov kobles sosionom og ernæringsrådgiver inn. 

 

Vi er din støtte og veileder i tiden etter sykdom og behandling. 

 

Hvem passer kreftrehabilitering for?

Rehabiliteringen passer for deg som:

  • Nylig har vært igjennom sykdom og behandling og trenger hjelp for å bedre ditt funksjonsnivå både fysisk og psykisk
  • Sliter med langvarige seneffekter  i etterkant av kreftsykdom og behandling
  • Ønsker å få bedre forståelse av  og hjelp til å bedre kreftrelatert fatigue
  • Trenger å bedre almenntilstanden  for å kunne  gjennomføre videre kreftbehandling
  • Ønsker å øke livskvaliteten i palliativ fase