Om rehabiliteringstilbudet

Sanseforstyrrelser kan opptre i mange former og av ulike årsaker. Det er store variasjoner i alvorlighets- og plagegrad. 

Vi tilbyr et 4 uker langt mestringsforløp hvor du først deltar på et grunnopphold over 2 uker. Deretter har du en hjemmeperiode på 3-6 mnd hvor du får mulighet til å prøve ut tiltak og teknikker du har tilegnet deg i løpet av de første 2 ukene.

De 2 siste ukene fokuserer på oppfriskning av kunnskap fra grunnoppholdet, samt bygger videre på det med nye temaer. I individuell oppfølging er det bla. fokus på evaluering av mål og tiltak igangsatt etter grunnoppholdet.

Både grunnopphold og oppfølgingsopphold inneholder individuell oppfølging, gruppebasert undervisning og aktivitet.

 

Symptomene for sanseforstyrrelse varierer fra milde til alvorlige. Vi tilbyr rehabilitering tilpasset deg og ditt behov.

 

Hvem passer rehabiliteringstilbudet for?

Rehabiliteringstilbudet passer for personer over 18 år med tinnitus, svimmelhet eller balanseforstyrrelse, som er selvhjulpne og kan følge undervisninger i gruppe samt delta aktivt både i undervisninger og fysiske aktiviteter.