Om rehabiliteringstilbudet

Unicare tilbyr et spesialisert, tverrfaglig og aktivt rehabiliteringsprogram. Du motiveres til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess. Ditt tverrfaglige helsefaglige team består av lege (spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller lege under spesialisering), fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og sosionom/jobb- veileder. Klinisk ernæringsfysiolog, psykologspesialist og ortopediingeniør trekkes inn ved behov.


Gjennom et tverrfaglig rehabiliteringsløp vil vi samarbeide for at du skal oppnå et redusert symptomnivå (f.eks. mindre smerte, stivhet og tretthet) og økt funksjonsevne. Vi ønsker også å tilføre deg økt kunnskap og bevisst- gjøring om din egen situasjon og sykdom og styrke din evne til egenomsorg og mestring. Dette for at du skal kunne opprettholde et tilfreds- stillende aktivitets-/funksjonsnivå på sikt, som muliggjør en optimal livsutfoldelse.

Gjennom et tverrfaglig  rehabiliteringslp vil vi hjelpe deg å nå dine personlige mål og til å kunne se dine reelle muligheter.

 

Hvem passer rehabilitering av reumatiske sykdommer passer for?

Rehabiliteringstilbudet passer for deg som er rammet av en inflammatorisk revmatisk sykdom som for eksempel:

  • Revmatoid artritt
  • Leddlidelser ved psoriasis
  • Ankyloserende spondylitt/mb.
  • Bechterew
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • Polymyalgia revmatika
  • Annen inflammatorisk leddsykdom