Om rehabiliteringstilbudet

Du møter en tverrfaglig gruppe som består av sykepleier, lege og fysioterapeut. Etter behov inkluderes ergoterapeut, psykolog, psykiatrisk sykepleier, arbeidskonsulent, ernæringsveileder og idrettskonsulent.

Din timeplan inneholder trening, veiledning og oppfølging hos relevante fagpersoner i tillegg til  gruppeaktiviteter tilpasset ditt funksjonsnivå. Du deltar på undervisning og samtale–og mestringsgrupper.

Underernæring er ikke uvanlig for pasienter som bruker mye energi på å puste, mens andre kan være overvektige –noe som kan forverre pusten og begrense aktivitet. Du får oppfølging hos ernæringsrådgiver ved behov.

 

Det er dine mål og hva som er viktig for deg som bestemmer retningen for rehabiliteringsoppholdet.  Fagpersoner hos oss bidrar med utforming av mål og samarbeider med deg for å nå dine mål.

 

Hvem passer rehabilitering for lungesyke passer for?

Tilbudet passer for deg som har kronisk lungesykdom som for eksempel KOLS, astma, lungefibrose, eller for deg som er operert for lungekreft.