Livsstilsendring for voksne med overvekt

 

Om rehabiliteringstilbudet

Når du kommer til oss får du en primærkontakt som følger deg gjennom hele rehabiliteringsoppholdet . Du motiveres til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess og setter dine egne mål. Du blir møtt av et tverrfaglig team bestående av bl.a legespesialister, ernæringsfysiolog, psykolog, fysioterapeuter/treningspedagoger.

Etter å ha gjennomført rehabililteringsprogrammet skal du sitte igjen med:

  • Økt kunnskap, mestring og motivasjon for å opprettholde en varig livsstilsendring  både sosialt og i arbeid
  • Redusert risikofaktor for livsstilssykdommer gjennom bedret fysisk og psykisk livskvalitet
  • Varig vekreduksjon gjennom kosthold og motivasjon for fysisk aktivitet

 

Å gå ned i vekt krever at du gjør kostendringer og er i fysisk aktivitet. Det kan være krevende fysisk, men også psykisk. Hos oss får du verktøyene som sikrer vektnedgang, gode vaner som varer og en varig livsstilsendring. God oppfølging etter oppholdet er nøkkelen til varige resultater.

 

Hvem passer livsstilsendring for voksne med overvekt passer for?

Rehabiliteringstilbudet passer for deg som er overvektig og ønsker et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud med hjelp til varig livsstilsendring. For å få inntak på dette rehabiliteringstilbudet må man ha en BMI på 35 eller mer, med overvektsrelaterte plager. Eller en BMI på 40 eller mer. 

BMI eller body mass index  (kroppsmasseindeks) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. Her kan du beregne din BMI