Livsstilsendring for barn og unge med overvekt

Om rehabiliteringen

Når barnet kommer til oss i Unicare blir deltakeren og foreldre/pårørende, møtt av et tverrfaglig team bestående av blant annet legespesialister, ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeuter/treningspedagoger.

Ved første møte kartlegger vi behov, utfordringer, interesser og totalsituasjon. Basert på dette lager vi en plan for hvordan vi skal lage en varig livsstilsendring for barnet. Dere får en primærkontakt som følger dere gjennom hele rehabiliteringsforløpet. På den måten skaper vi en god og trygg ramme for barnet og dere som pårørende.

 

Barnet og dere som pårørende skal få kunnskap og praktisk erfaring slik at man forstår betydningen av et hensiktsmessig kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Det legges vekt på tiltak som kan settes inn i familiens hverdag.

 

Hvem passer livsstilsendring for barn og unge med overvekt passer for?

Rehabiliteringstilbudet passer for barn og unge opp til fylte 18 år med sykelig overvekt, som sammen med familien ønsker hjelp til varig livsstilsendring. For å komme til oss må barnet være mellom 6 og 18 år og ha en ISO-KMI på 30 med tilleggsrelaterte plager, eller en ISO-KMI på 35.