Om rehabiliteringen

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsoppholdet ditt. Vi vil veilede deg og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan fungere best mulig i ditt liv og se muligheter framfor begrensninger.

Når du kommer til oss setter vi sammen en timeplanen basert på deg og dine behov. Her legger vi tilrette for fysisk aktivitet tilpasset ditt funksjonsnivå inne og ute, individuelt og i grupper.

 

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål.

 

Hvem passer rehabiliteringen for? 

Rehabiliteringstilbudet passer for deg som har kroniske muskel- og bløtdelssmerter som f.eks. fibromyalgi eller langvarige nakke- og ryggsmerter og ønsker et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud