Om rehabiliteringen

Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer.

Rehabiliteringen har både kortsiktige og langsiktige mål. På kort sikt skal oppholdet hjelpe deg til å ta opp igjen et normalt liv med normale aktiviteter og mestre psykiske og sosiale sider ved hjertesykdommen. Oppholdet har også som mål å redusere din risiko for å få nye hjerteproblemer og kontrollere symptomene, som smerte eller slapphet, forårsaket av tilstanden eller operasjonen.

Basert på dine mål og din funksjon skreddersyr vi timeplanen din for oppholdet. Du vil bli ivaretatt av en tverrfaglig gruppe som består av blant annet sykepleier, lege og fysioterapeut. 

 

Sammen med deg jobber vi for å motivere deg for livsstilsendring, øke mestring og redusere bekymring rundt sykdommen og for at du skal komme tilbake til arbeidslivet der det er aktuelt.

 

Hvem passer rehabilitering ved hjertesykdom passer for?

Rehabiliteringen passer for deg (over 18 år) som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjerteoperasjon eller har andre hjertesykdommer, og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse, økt trygghet, selvstendighet og mestringsevne.