Om rehabiliteringen

Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid.  Målene du og dine pårørende setter avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. Vi vil veilede deg, og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan fungere best mulig i ditt liv, og se muligheter framfor begrensninger.

På hvert rehabiliteringssenter jobber mange ulike fagpersoner tverrfaglig om din rehabiliteringsprosess. Dette kan være legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sykepleier, logoped, helsefagarbeider, ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog, ortopedi- ingeniør og arbeidskonsulent. Du får en primærkontakt som følger deg gjennom hele rehabiliteringsoppholdet ditt, og basert på dine mål og en faglig vurdering settes ditt tverrfaglige team sammen.

 

Rehabilitering og behandling for slagrammede kan være fysisk og følelsesmessig krevende – både for deg som selv er rammet, men også for pårørende. Derfor jobber vi i Unicare med at faglig god og korrekt rehabilitering blir igangsatt så raskt som mulig hos våre pasienter.

 

Hvem passer rehabiliteringen for?

Rehabiliteringen passer for deg som er rammet av hjerneslag eller traumatiske hjerneskader.