Om rehabiliteringen

Rehabiliteringstilbudet vårt for kronisk utmattelsessyndrom er et gruppetilbud med individuelle tilpasninger. Tilbudet  inneholder blant annet gruppeterapi, fysisk aktivitet med intensitet tilpasset deg, samtaler og undervisning. Du vil også bli kjent med ulike former for oppmerksomhetstrening og aktiviteter tilpasset din sykdomssituasjon og interesser. Vi legger i stor grad vekt på restitusjon som den del av behandlingen.

Når du kommer til oss  blir du møtt av et tverrfaglig team bestående av blant annet legespesialister, psykolog og fysioterapeut. Du får tildelt en kontaktperson som vil følge deg gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Vi begynner oppholdet med å gjennomføre en aktivitetskartlegging der vi lager en plan for deg og din behandling. Denne planen arbeider vi kontinuerlig med gjennom hele behandlingen.

Digital rehabilitering av CFS/ME

Vi tilbyr digital rehabilitering for deg som ikke kan møte fysisk 2 – 3 ganger i uken, eller som bor for langt unna til å kunne møte på Unicare Friskvern i Asker under rehabiliteringsperioden. Oppfølgingen som består av undervisning, samtalegrupper, veiledning i avspenningsøvelser og fysisk aktivitet egner seg godt for video. Det å få oppfølging hjemme fungerer veldig bra mange.

 

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en kompleks sykdomstilstand som kan medføre store utfordringer både for den med diagnosen, men også for pårørende. Gjennom programmet får du og dine pårørende de riktige verktøyene for økt livskvalitet og mestring i hverdagen.

 

Rehabilitering av CSF/ME passer for:

Voksne over 18 år med diagnosen CSF/ME som kan dra nytte av et tilbud med daglig undervisning og lett aktivitet.