Du kan motta rehabilitering gjennom forsikringsselskaper vi samarbeider med

Vi samarbeider med flere forsikringsleverandører av helse- og skadeforsikring.  

Hvem er rehabiliteringstilbudet for?

Tilbudet retter seg mot deg som har funksjonstap etter operasjon, skade eller sykdom og trenger opptrening med tverrfaglig tilnærming.

Mål med oppholdet

Målet er at du skal gjenvinne/forbedre din funksjons- og mestringsevne, slik at du i størst mulig grad kan leve et aktivt liv med god livskvalitet, i eller utenfor arbeidslivet. 

Innhold og organisering

Unicare har et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som bygger på forskning og erfaring.  Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger utarbeides mål og rehabiliteringsplan. 

Hvordan få rehabilitering dekket av forsikring

Du må selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap og finne ut om de gir dekning til rehabilitering. De fleste forsikringsselskapene krever en henvisning fra fastlegen din før behandling kan startes opp. 

Vi i Unicare må ha mottatt bekreftelse fra forsikringsselskapet ditt før første undersøkelse/behandling for å kunne fakturere forsikringsselskapet. Hvis vi ikke har mottatt denne bekreftelsen før første behandling må du legge ut for behandlingen selv.  Dette beløpet kan du få tilbake hvis du søker refusjon fra forsikringsselskapet for utlegget.