Om rehabiliteringstilbudet

Vi jobber i tverrfaglig team som vil kartlegge dine funksjoner og  ressurser for å avklare ditt rehabiliteringspotensiale. Denne kartleggingen gjøres gjennom samtaler og undersøkseler. Etter gjennomført kartlegging gjør vi faglige vurderinger og videre anbefalinger for rehabiliteringen.

Du og primærkontakten setter opp en timeplanen der vi sikrer at du får tilrettelagt individuell veiledning og behandling av aktuelle fagpersoner. Timeplanen din vil også inneholde gruppeaktiviteter tilpasset ditt funksjonsnivå, og du vil delta på undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg.

 

Er du sykemeldt eller har du fått nedsatt arbeidsevne? Ønsker du deg tilbake i arbeid? Med arbeidsrettet rehabilitering kan du finne de verktøyene du trenger for å komme tilbake på jobb.

 

Hvem passer arbeidsrettet rehabilitering for?

Arbeidsrettet rehabilitering passer for deg som er sykemeldt og/eller har fått arbeidsevnene din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntekten din. Det passer også for deg som har tiltak og/eller ønsker å styrke arbeidsevnen din. 

Dette tilbudet er helt uavhengig av diagnose. Vi har fokus på hvordan du kan beholde eller delta i arbeid, samt styrke din arbeidsfunksjon og kartlegge, vurdere og komme med anbefalinger basert på dine behov. 

Hvis du allerede har et arbeidsforhold, men er sykemeldt, kan rehabiliteringen foregå i tilknytning til jobben din.