Gjengitt etter godkjenning fra TOTENIDAG.NO

På flere arbeidsplasser har sykefraværet skutt i været. Nå har Unicare Steffensrud jobbet målrettet for å senke det høye tallet. Linda Igelsrud Bekkelien kommer fra Totenvika og har som mange i kommunene kjent på høyt sykefravær og utmattelse.

- Jeg hadde kun energi til jobben, det lille jeg var der. Ellers hadde jeg ikke energi til familien min, eller venner.

Hun forteller at selvbildet og selvtilliten knakk. Hvorfor taklet hun ikke arbeidslivet, slik andre gjorde? Hun sykmeldte seg, og søkte svar hos fastlegen.

Der fikk hun høre om det nye tilbudet til Unicare Steffensrud på Toten. I dag har det forandret livet hennes.

Jeg har lært så utrolig mye ved å være her, og hjalp meg med å se mine begrensinger. I tillegg har jo selvtilliten blitt en helt annen, sier hun.

 

Fasade Unicare Steffensrud
NYTT PROGRAM: Arbeidsrettet rehabilitering-tilbudet startet opp januar 2023. Ett år senere ser de positive resultater.  Foto: JØRGEN PEDERSEN

 

Suksess

For nærmere ett år siden startet de med arbeidsrettet rehabilitering. Over 30 pasienter som slet med kortere og hyppige sykefravær har fått hjelp til å styrke sitt arbeidsforhold.

I spissen finner en spesialfysioterapeut Pema Dolma, spesialistlege Gunnar Leivseth og koordinator Hanne Høisveen. Høisveen tror mye av suksessen med programmet kommer fra evnen til å kartlegge pasienten godt gjennom den tiden de er på rehabilitering.

Tilbudet er for pasienter fra Innlandet og Viken, og er ikke diagnosebasert. Til nå har det vært flest pasienter fra Toten-kommunene og Gjøvik.

Vi har hatt et godt resultat det første året. Over halvparten av dem som har vært her, har klart å øke arbeidsevnen sin. Det er mye takket være at vi har et lag som jobber med flere ulike sider ved pasienten, sier Høisveen.

 

Hanne Høysveen Unicare Steffensrud

GODT TATT IMOT: Koordinator Hanne Høisveen har tatt i mot over 30 pasienter. Nå forteller hun om økt kapasitet fra 2024. Foto: JØRGEN PEDERSEN

 

Total livsendring

Mange som kommer inn har slitt nettopp med lavt energinivå, hvor pasienten ikke strekker til i samfunnet. Det tærer på livskvaliteten, mener spesialistlege Gunnar Leivseth.

Når hun sier hun øker arbeidskapasiteten, så stiger sosialmestringen. Totalen i livsinnholdet endrer seg, fra når det kun var jobb, hjem og slappe av og pleie den dårlige samvittigheten, sier Leivseth.

Han har jobbet med mange pasienter i år hvor målet har vært å hjelpe dem finne ut hva de trenger å ha fokus på, for å fungere slik de selv ønsker i samfunnet.

- Jeg tror mange innser her at man har mer ressurser enn hva man tror. De som er langvarig plaget med noe, mister ofte tiltroen til seg selv. Vi jobber med å bygge dem opp, så de forstår at dette er noe de kan gjøre noe med, sier Leivseth.

Han sier at alle ikke spretter opp til 100 prosent arbeid etter oppholdet, men kanskje klarer de 10-20 prosent mer enn tidligere, som er en enorm utvikling for pasientene.

– Når flesteparten klarer over 50 prosent, er det store besparelser for samfunnet, sier spesiallegen.

 

Mestringsglede

Koordinator Høisveen sier flere kommer til Unicare Steffensrud for å bli smertefri. Så enkelt er det som oftest ikke.

– Vi kan ikke trylle, men det handler ofte om å akseptere hvor vi er, sier Høisveen.

– Det handler også om å dyrke troen på at man klarer. Mestringstro er kjempeviktig, uansett hvor man er i livet. Det er første skritt, legger fysioterapeut Pema Dolma til.

Vi har fokus på å hjelpe folk tilbake på jobb. Det hender også vi er med ut på arbeidplassen og hjelper arbeidsgiver med å tilpasse for den ansatte. Noen har kanskje ikke en jobb å gå til, da hjelper vi dem gjennom Nav, forteller Pema Dolma.

 

Pema Dolma Unicare Steffensrud

MÅLRETTET: Pema Dolma har vært svært opptatt av at opplegget pasientene gis, er opplegg de selv bestemmer seg for, slik at det er oppnåelig. Foto: JØRGEN PEDERSEN

Unicare Steffensrud har fasiliteter som basseng, trening inne og ute og faste måltider i stor spisesal. For mange har også det sosiale livet fått seg løft.

Jørgen Pedersen Journalist
Jørgen Pedersen, Journalist