Kvalitet og omtanke for enkeltmennesket

Unicare har som ambisjon å bidra til videreutviklingen i helse-Norge. Med faglig tyngde og kvalitet i våre tjenester setter vi pasienten og brukeren i fokus.