Unicare er godkjent forskningsinstitusjon. Vi  prioriterer forskning, fagutvikling og innovasjon som en sentral del av vårt arbeid.