Søk

Våre sykehjem

Unicare Omsorg utvikler og drifter fem sykehjem på oppdrag fra Oslo kommune. Vi tilbyr sykehjem av høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger for våre kunder og beboere.

Våre tjenester og løsninger legger til rette for omtanke og valgfrihet i hverdagen, og legger vekt på gode mellommenneskelige møter.
Det er i møte mellom mennesker at våre verdier er synlige. Vår visjon er at vi skaper fremtidens omsorg og vokser gjennom omtanke og valgfrihet.

“Den gode dagen” er vårt varemerke.