Søk

Hvordan velge Unicare Omsorg?

Når man skal søke sykehjemsplass kan det være at det dukker opp noen spørsmål underveis – enten for deg som bruker eller deg som pårørende. På denne siden finner du informasjon om hvordan du søker om plass på våre sykehjem.