Søk

Den gode dagen

På våre sykehjem tilbyr vi eldreomsorg  gjennom arbeidsmetoden «Den gode dagen».  Vårt mål er at våre beboere skal ha den gode dagen hver dag gjennom aktiviteter, sosial omgang og omsorg.

Fremfor å stadig finne opp nye måter å gjøre ting på, søker vi både internt og eksternt etter de metodene og arbeidsmåtene som gir våre pasienter og beboere Den gode dagen. Dette bygger vi driften og rutinene i hverdagen vår på. 

Les hvordan Anne-Marie Trøen har det på Smestadhjemmet

Hva legger vi i begrepet «Den gode dagen»?

Grunnlaget for Den gode dagen er det mellommenneskelige møtet som innbefatter samspill med pasient, medarbeidere, oppdragsgiver og pårørende.

Den gode dagen er hentet fra den palliative omsorgsfilosofien, tanken om aktiv behandling, og de fire grunnsteinene i denne:

  • Symptomkontroll
  • Kommunikasjon og relasjoner
  • Teamarbeid  
  • Støtte til pårørende

Målet er at pasienten skal oppleve livskvalitet. Om vi lykkes eller ikke, er det ikke vi i Unicare som avgjør, men pasienten selv. 

Hvordan jobber vi for at eldre skal få Den gode dagen?

Møtene skal preges av respekt, omtanke og glede. Alle mellommenneskelige møter skal være givende for våre pasienter og for oss som arbeider nære dem. På denne måten kan vi gi pasientene en trygg, hjemlig og meningsfull tilværelse. Det kan være vanskelig å oppnå dette hele tiden, men vi jobber målrettet og systematisk for å forbedre de mellommenneskelige møtene.

Vi er opptatt av å bli kjent med menneskene som kommer til oss: hva liker de og hva slags liv har de levd. På bakgrunn av dette kan vi tilrettelegge, ikke bare for behov, men ønsker og interesser. Det er ikke sikkert alle liker å strikke eller spille bingo. Derfor er vi opptatt av å finne individuelt tilpassede aktiviteter, ikke bare gruppeaktiviteter. Basert på dette blir vi enige med hver enkelt, og eventuelt deres pårørende, om en kontrakt for hva oppholdet skal inneholde.

Trygghet til pårørende gjennom god dialog

Pårørende skal føle seg trygge på at sine nærmeste og deres pasienter har det bra hos oss. Derfor har vi en kontinuerlig dialog med både pårørende og oppdragsgiver om hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.  Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med pårørende og pårørende kommunikasjon

Gjennom arbeidsmetoden Den Gode Dagen og god dialog med pårørende  jobber vi i Unicare Omsorg for å bli en ledende tilbyder av eldreomsorg i Norge.