Søk

Aktivitetstilbud

På våre sykehjem er vi opptatt av å ha gode aktivitetstilbud som kan støtte opp under «Den gode dagen» for våre beboere.

Vi i Unicare Sykehjem har fokus på fysisk aktivitet og trening i vårt aktivitetstilbud på alle våre sykehjem.

Aktiviteter er en viktig del av hverdagen

Generelt viser flere undersøkelser at beboere ved sykehjem er fornøyd med fysisk pleie og omsorg, men savner meningsfulle dager med sosial kontakt og aktivitet.

Vi mener at både fysiske og sosiale aktiviteter er med på bidra til å opprettholde funksjon og velvære hos våre beboere. Derfor aktivt for at våre beboere skal få et bedre aktivitetstilbudet. Ved å legge til rette for fysisk aktivitet ser vi at humøret, mestringsfølelsen blir bedre, samtidig som det bedrer fysiske og følelsesmessige aspekter rundt sykdom og alderdom.

Vi har egne aktivitetsledere på våre sykehjem som sammen med ledelsen, personalet, beboere og pårørende utarbeider et godt og variert aktivitetsprogram. For mer informasjon om aktivitetsprogrammet anbefaler vi at du tar direkte kontakt med det aktuelle sykehjemmet eller sjekker aktivitetskalenderen på deres egne sider.

I dag tilbyr vi disse aktivitetene på alle våre sykehjem

  • Trening
  • Ut på tur
  • Herreklubb
  • Konserter og underholdning
  • Egentid med individuelle aktiviteter
  • Unge møter eldre
  • Bingo