Søk

Hvordan søke om opphold

Unicare 12Trinn er underlagt Helsenorges ordning med fritt behandlingsvalg. All behandling dekkes av det offentlige – og er kostnadsfri for deg!