Søk

Behandlingstilbud

Vi tilbyr det velprøvde 12-trinnsprogrammet for å komme tilbake til et liv fritt fra avhengighet. Vi tilbyr rusbehandling som døgnbehandling dekket av det offentlige via fritt behandlingsvalg.

Vi tilbyr et totalkonsept for den avhengige, nær familie, arbeidsgiver og nære kolleger. Konseptet skal være både forebyggende og hjelpende – og tjene et samfunnsnyttig formål.