Søk

Når trenger du hjelp?

Det skal være lav terskel for å vurdere hjelp hvis du opplever situasjonen din som vanskelig i forhold til alkohol-, medikament eller rusmisbruk. Avhengighet er en kronisk og diagnostiserbar sykdom – og den kan være dødelig om den ikke behandles. Ring oss på telefon 55 11 45 10/15, så kan vi guide deg videre for hjelp.