Søk

Behandlingstilbud for rus og avhengighet

Unicare 12Trinn tilbyr det velprøvde 12-trinnsprogrammet for å komme tilbake til et liv fritt fra avhengighet.

Vi tilbyr avhengighetsbehandling som døgnbehandling dekket av det offentlige gjennom fritt behandlingsvalg, egenbetalt privat opphold, dagbehandling og behandling gjennom din helseforsikring.