Søk

Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader

Vi setter fokus på å bedre ditt funksjonsnivå og bidra til at du blir selvhjulpen i din hverdag.

Har du spørsmål om denne rehabiliteringen?

Kontakt oss