Søk

Tilbake På Jobb!

Unicare Friskvern tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, Tilbake På Jobb, rettet mot personer som er helt eller delvis sykmeldt.
Tilbake På Jobb er et privat tilbud for enkeltpersoner, bedrifter og forsikringsselskap.

 

Arbeid er en av de viktigste bærebjelkene i menneskers liv. Arbeid har betydning for den enkeltes økonomi, men også for fysisk og psykisk helse. Selv om man blir rammet av langvarig sykdom eller funksjonstap vil det å være i arbeid i de fleste tilfeller i seg selv være helsefremmende for personer i yrkesaktiv alder.

Tilbake til Arbeid er et helhetlig tverrfaglig tilbud med mål om tilbakeføring til et godt og stabilt arbeidsliv. Tilbake På Jobb skal fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom. Tilbake På Jobb har som formål å øke arbeidsevnen og arbeidsdeltakelsen gjennom styrking av fysisk og psykisk funksjon i samhandling med din arbeidsgiver, NAV eller andre relevante aktører.

Tilbake På Jobb er et helhetlig tverrfaglig tilbud med mål om tilbakeføring til et godt og stabilt arbeidsliv. Tilbake På Jobb skal fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom. Målet er å øke arbeidsevnen og arbeidsdeltakelsen gjennom styrking av fysisk og psykisk helse i samhandling med din arbeidsgiver, NAV eller andre relevante aktører.

Tilbake På Jobb innledes med en tverrfaglig kartlegging av jobbveileder og fysioterapeut. Dersom det er behov for ytterligere kartlegging, står vårt tverrfaglige team til disposisjon.

Kartleggingen vil munne ut i en rehabiliteringsplan med tiltak rettet mot målet om å komme raskere tilbake i arbeid.

Tjenesten tilbys både fysisk og digitalt.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til tilbudet!