Søk

Psykomotorisk fysioterapi

Vi tilbyr utredning og behandling hos psykomotorisk fysioterapeut. Vår psykomotoriker, Mette Schrøder-Nielsen, samarbeider tett med våre legespesialister og psykologer.

Mette Schrøder-Nielsen

Hos oss får du en grundig undersøkelse basert på din sykehistorie. For å komme frem til riktig behandling er vi avhengig av å finne riktig diagnose. Våre behandlere baserer seg på vitenskapelig dokumenterte metoder.

Behandlingsform

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningstilstander kan låse seg over lengre tid og gi muskelsmerter i muskel, skjelett og sener. «Følelsene leves i kroppen… Vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet».

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandling tilbys til:

  • Barn, ungdom og voksne
  • De som har smertetilstander i muskulatur som har vedvart over tid
  • De som plages av anspenthet
  • De som har plager relatert til pust
  • De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
  • De som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

For ytterligere informasjon og bestilling av time ta kontakt friskvern@unicare.no / 66752300.