Søk

Helseforsikring

Dersom du har tegnet behandlingsforsikring privat eller din arbeidsgiver har opprettet dette for deg, kan denne benyttes hos oss. Et bestemt antall behandlinger eller rehabiliteringsdager dekkes da av forsikringsselskapet avhengig av hvilket forsikringsselskap du er forsikret hos, og hvilken avtale dere har inngått.

Dersom du ønsker å benytte deg av din forsikring tar du kontakt med forsikringsselskapet ditt før du bestiller time hos oss. Da får du vite hvilke vilkår som gjelder for deg, og så kan Unicare fakturere forsikringsselskapet direkte.

Unicare Friskvern tilbyr følgende tjenester via forsikring:

Tverrfaglig rehabilitering av:
• Muskel –skjelettplager
• CFS/ME (utmattelsestilstander)
• Overvekt og livsstilsproblemer
• Revmatiske plager
• Senskader etter kreft
• Hjerte
• Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbake på jobb:

  •  Et tverrfaglig arbeidsrettet tilbud som består av kartlegging og 4 ukers oppfølging. Les mer her. 

Gjennom vår avtale med Nordic Netcare:

• Fysioterapi
• Psykomotorisk fysioterapi

For ytterligere informasjon og bestilling av time ta kontakt friskvern@unicare.no /66752300.