Søk
Våre enheter

Unicare Helsefort

Unicare Helsefort tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for deg med ulike helseutfordringer. Rehabiliteringsenteret er en del av tilbudet i spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ventetider

Du kan se oppdaterte ventetider hos Unicare Helsefort på Helsenorge sine hjemmesider.

Ventetider (ekstern link)