Søk
Våre enheter

Unicare Helsefort

Unicare Helsefort tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for deg med ulike helseutfordringer. Rehabiliteringsenteret er en del av tilbudet i spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi arbeider i tverrfaglige spesialiserte team med kunnskapsbaserte metoder for å gi deg et best mulig rehabiliteringstilbud.

Informasjon til deg som skal henvise  

Vi har også privat egenbetalt rehabilitering

Luftbilde av Unicare Helsefort

Ventetider

Du kan se oppdaterte ventetider hos Unicare Helsefort på Helsenorge sine hjemmesider.

Ventetider (ekstern link)