Søk
Våre enheter

Unicare Fram

Unicare Fram er et rehabliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Vi holder til i naturskjønne omgivelse på Rykkinn, i Bærum. Vi jobber tverrfaglig ut i fra en helhetlig tankegang for at du skal nå dine rehabliteringsmål.

Vi har avtale med Helse Sør Øst på døgnrehablitering innenfor ytelsene amputasjon, nevrologi, hjerneslag og arbeidsrettet rehabilitering. Vi tar i mot pasienter som kommer direkte fra et sykehusopphold og de som bor hjemme.

 

Trenger du rehabilitering etter covid-19 (koronavirus) 

Mange pasienter med alvorlige forløp av covid-19 sliter med ulike symptomer i etterkant av sykdommen, slik som nedsatt lungefunksjon, tung pust, nedsatt kognitiv funksjon, angst, depresjon, utmattelse og nevromuskulære plager. 

Vi har tilbud til deg som sliter med ettervirkninger av covid-19, uavhengig av om du har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen. Fastlege eller andre med henvisningsrett søker deg inn på en av våre delytelser som er forenelig med dine symptomer eller ditt funksjonstap, for eksempel et rehabiliteringsopphold innen nevrologi eller arbeidsrettet rehabilitering. 

Vårt tverrfaglige team hjelper deg med å mestre symptomer, utrede og behandle eventuelle senskader etter koronaviruset. Behandlingen blir tilpasset dine behov og utfordringer.

Vi har også avtale om dagrehabilitering, som er en kombinasjon av fysisk opptrening hos Fram og digital oppfølging. Dette tilbudet passer godt til deg som har behov for å kombinere rehabilitering med hjemmesituasjon og arbeid.

Vi har også privat egenbetalt rehabilitering