Søk
Våre enheter

Unicare Fram

Unicare Fram er et rehabliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Vi holder til i naturskjønne omgivelse på Rykkinn, i Bærum. Vi jobber tverrfaglig ut i fra en helhetlig tankegang for at du skal nå dine rehabliteringsmål.

Vi har avtale med Helse Sør Øst på døgnrehablitering innenfor ytelsene amputasjon, nevrologi, hjerneslag og arbeidsrettet rehabilitering. Vi tar i mot pasienter som kommer direkte fra et sykehusopphold og de som bor hjemme.

Vi har også privat egenbetalt rehabilitering