Søk
Våre enheter

Unicare Fram

Unicare Fram er et rehabliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Vi holder til i naturskjønne omgivelse på Rykkinn, i Bærum. Vi jobber tverrfaglig ut i fra en helhetlig tankegang for at du skal nå dine rehabliteringsmål.

Vi har avtale med Helse Sør Øst på døgnrehablitering innenfor ytelsene amputasjon, nevrologi, hjerneslag og arbeidsrettet rehabilitering. Vi tar i mot pasienter som kommer direkte fra et sykehusopphold og de som bor hjemme. Har du spørsmål om hvordan du går frem for å søke rehabilitering hos oss, ta kontakt med vårt inntakskontor. Tlf: 67 15 29 28

Vi har også avtale om dagrehabilitering, som er en kombinasjon av fysisk opptrening hos Fram og digital oppfølging. Dette tilbudet passer godt til deg som har behov for å kombinere rehabilitering med hjemmesituasjon og arbeid.

Vi har også privat egenbetalt rehabilitering

Våre ventetider

Du kan se oppdaterte ventetider hos Unicare Fram på Helsenorge sine hjemmesider.

Ventetider (ekstern link)