Søk
Det lille ekstra

Servicetilbud

Les mer om hva slags servicetilbud (resepsjon, restaurant osv.) vi har ved våre enheter.

Mattilbud

Vår målsetting er å gi en god matomsorg og service til våre pasienter. Måltidene vi tilbyr skal tilfredsstille både myndighetenes krav og våre egne krav til matsikkerhet. Vi benytter råvarer av høy kvalitet og sesongvarer når de er på sitt beste. I tillegg vil lokale produsenter være representert i vårt mattilbud.

Dine behov ivaretas også på kjøkkenet

Stadig flere av våre pasienter har behov for spesialtilpassede dietter. Vårt kjøkkenpersonale har over tid bygget seg opp en betydelig kompetanse, og vil i samråd med øvrig ernæringskompetanse, gjøre sitt for å tilpasse kost og ernæring for den enkelte. Rett mat til rett pasient til rett tid krever kompetanse og samarbeid på flere nivå. Godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes med ernæringsarbeidet.

For å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet, tilbyr vi pasientene et kosthold som bygger på retningslinjer fra Statens ernæringsråd for kosthold ved helseinstitusjoner. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltakene er tilpasset den enkeltes behov ut i fra de vurderinger som ligger til grunn.
Våre servicemedarbeidere er alltid til stede under måltidene og vil kunne svare på eventuelle spørsmål. De vil sørge for at våre pasienter føler seg trygge og at de finner seg vel til rette i spisesalen.

Renhold

En velfungerende renholdsavdelingen er viktig for god trivsel og miljøet generelt. Våre renholdsoperatører består av fagfolk i godt sammensatte team som alltid er behjelpelige og imøtekommende.

Vår samlede kunnskap og kvalitetsprofil skal overvåke og ivareta behovet for et godt innemiljø, god hygiene og et godt klima. Vår målsetting er at lokalene til enhver tid skal fremstår som estetiske, rene og ryddige.

Vi er opptatt av helse, miljø og sikkerhet og benytter så langt det er mulig svane og miljøblomst merkede renholdsprodukter i vårt daglige renhold.

Resepsjon

Når du sjekker inn på en av våre rehabiliteringssentre er våre blide og hyggelig resepsjonister noen av de første du møter. De gjøre det de kan for at du som pasient skal føle deg velkommen, få svar på dine spørsmål bli innlosjert og ledet trygt inn i hverdagen hos oss.

Har du spørsmål og behov for hjelp og assistanse under oppholdet, vil våre resepsjonister kunne hjelpe deg eller sette deg i kontakt med riktig person.

Velvære

Flere av vare behandlingssteder tilbyr velværetjenester som frisør og fotpleie. Dette finner du informasjon om på senteret. Du kan også ta kontakt med resepsjonen på rehabiliteringssenteret du er på for å få mer informasjon om booking og priser.

Trening

En rekke av våre enheter tilbyr godt utstyrte treningssentere. Her kan du, uavhengig om du er pasient ved enheten, trene i ujålete omgivelser til en god pris.

Les mer om tilbudet her