Søk
Forskning og utvikling

Web-basert kognitiv trening under kreftrehabilitering

Reduksjon i kognitiv funksjon er hyppig forekommende hos mennesker som har gjennomgått kreftsykdom. Dessverre eksisterer det ingen standard behandling med varige effekter. Mange pasientene har behov for hjelp til å bedre sin kognitive funksjon, og innovative løsninger er etterspurt.