Søk
Forskning og utvikling

Kroppsbåren sensorteknologi for økt aktivitetsnivå i døgnbasert rehabilitering

Mange program klarer å øke aktivitetsnivået til deltakerne mens programmene pågår, utfordringen er vedlikehold av aktvitetsnivået i etterkant. Resultat fra flere studier tyder på at kroppsbåren sensorteknologi, aktivitetsmålere, kan ha en positiv effekt på aktivitetsnivå og vekttap, men det er usikkerhet rundt resultatene.