Søk
FORSKNIING OG UTVIKLING

Forprosjekt CaReScreen

Digital og evidensbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering.

Rehabilitering har som mål å gi kreftpasienter muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Dessverre er det mange kreftpasienter og kreftoverlevere som ikke mottar rehabilitering eller som ikke mottar riktig rehabilitering til rett tid.